Psiholog i kasu

Svaki preduzetnik sa privatnim nazivom fiskalnih kasa svakodnevno se susreæe sa novim problemima koje i jela mogu stvoriti. Kao i sva kompjuterska oprema, registarske kase nisu nezavisne od karakteristika i ponekad se kvare. Nije svaki vlasnik biznisa znao da u nekom trenutku kada se napravi evidencija pomoæu blagajne, to bi trebao biti još jedan takav ureðaj - sada u sluèaju idealnog kvara.

Nemate novca ELZAB tokom daljnje pomoæi u prodaji proizvoda ili može dovesti do izricanja kazne od strane poreznog ureda, jer æe sprijeèiti prodaju sezone ostavlja kvar na glavnoj jedinici. Meðu dokumentima su pohranjeni zajedno sa gotovinom treba pronaæi priruènik za kase. U stvari, ovo je pohvalio ne samo sve popravke opreme, i vjerujem da podaci u fiskalne kase ili predomisliti. Rad stupio u službu i dalje želi da bude jedinstveni broj, koji je s obzirom na blagajnama od strane poreske uprave, naziv i adresu prostora u kome se koristi gotovinu. Svi ovi savjeti su primjenjivi u sluèaju provjere iz IRS. Sve željeznice u memoriji gotovine takoðer promijeniti zadatak specijaliziranih usluga s kojim svaki operator koristi gotovini, trebalo bi da bude potpisan ugovor. Šta više - poreski organ mora biti obaviješten o svim novca mijenja serviser je. Prodaje za fiskalne kase treba da se odvija u kontinuitetu, au uspjeh gotovine memorija puna, morate zamijeniti drugo mišljenje, imajuæi u vidu èitanja iste memorije. Proèitajte kase memorije može biti - i kao što je popravak, ali je samo od strane ovlaštenog lica. Osim toga, za taz to se mora usmjeriti u prisustvu zaposlenik poreskog ureda. Uz sjeæanje na èitanje kase uklapa u odgovarajuæi protokol, od kojih je jedan primjerak ide u poreskoj upravi, a drugi za poduzetnike. Isti protokol zahtijeva držati sa ostalima dokumenata koji se odnose na kasi - njegovo lijeèenje može utjecati na izricanje kazni od strane ureda.