Fiskalna kasa k10

Trenutno, zajedno sa važnim zakonom, praktièno svaki preduzetnik, u zavisnosti od prirode upravljanja svojom ekonomskom ulogom, treba da ima fiskalnu kasu. Stoga postoji cilj koji treba uraditi. Ali da bismo znali da na tržištu možemo naæi vrlo nove tipove kasa. Koju bismo trebali izabrati?

Kopija raèunaPrije svega, kada tražimo savršenu blagajnu za vašu vlastitu kancelariju, trebamo pronaæi tip koji daje dobru kopiju vašeg raèuna. Treba imati na umu da je svaki preduzetnik zajedno sa trenutno obavezujuæim zakonom obavezan da èuva ovaj standard kopija raèuna do 5 godina. Ovo je izuzetno važno, tako da treba pažljivo razmisliti koji model želite kupiti.

Svakako, svatko od nas koji je jednom platio karticom za njihove kupovine primijetio je da mnogi poduzetnici imaju blagajnu, koja daje kopiju raèuna namijenjenog èovjeku. To je stoga izuzetno praktièno rješenje, jer se kopija odmah štampa i možemo je samo arhivirati. Meðutim, problem se javlja u uspehu, na primer, kada smo izuzetno podstrekni i ljudi prave velike kupovine. Èesto se dešava da je naš list papira na blagajni završen i da èesto morate razmijeniti ono što red èekanja radi. Važno je da zahvaljujuæi novoj metodi ne moramo da štampamo kopiju raèuna. Trenutno ga je moguæe registrirati u elektronskoj konstrukciji. Zvuèi nevjerojatno?

https://veins-cream.eu/ba/

Elektronska kopijaOva vrsta rješenja nudi mnoge prednosti. Prvo, prilikom odluèivanja o kupovini male fiskalne svote, zahvaljujuæi kojoj je moguæe napraviti elektronsku kopiju, štedimo naše vrijeme. Ne moramo da prihvatamo arhiviranje kopija raèuna, i ne moramo da vodimo raèuna o uspehu da se klijentu ne da loša potvrda. Èesto je stresan, posebno za druge neiskusne zaposlene. Vredi zapamtiti da definisanjem ove vrste kupovine štedimo okolinu.

Zašto je vredno kupiti malu kasu sa elektronskom kopijom?Iznad ljudi u odnosu na ekonomsku aktivnost koju vodimo, vrijedi da to obièno ne treba velika fiskalna kasa. Takav mali proizvod je posebno delikatan i definitivno dobro funkcioniše za ljude u preduzeæima koja kažu druge vrste usluga. Možemo se susresti, na primjer, s troškovima kozmetièara ili frizera. Pored toga, vredno je da, zahvaljujuæi elektronskim kopijama, potrošimo manje novca na operativne teme u obliku papirnih rolni za štampanje raèuna. Treba znati da se kopije mogu staviti na druge nosaèe.Prilikom odreðivanja izbora registar kasa, prije nego što donesemo kljuènu odluku o kupovini, trebali bismo dobro razmisliti prije toga. U sadašnjoj fazi, mala kasa sa elektronskom kopijom novitus nano e je veoma popularna, a mi se i dalje pitamo koji je model bio veoma dobar u našoj kancelariji, u njega treba ulagati.